La Plaça del Canòdrom inicia les obres de remodelació

La plaça Canòdrom ja te data d’inici d’obres, serà a finals d’aquest 2022 i tindrà una durada d’uns onze mesos. La plaça del Canòdrom està ubicada al Districte de Sant Andreu, l’edifici que va albergar l’activitat de carreres de galgos va ser construït pels arquitectes Antoni Bonet i Josep Puig, que van tenir enllestit el recinte l’any 1964 quan va obrir portes. El recinte es va claururar el 2006.
Les obres de la nova plaça han de començar principalment enderrocant els elements que es van instal·lar de forma provisional com son, paviments existents; reixes de drenatge; murets delimitadors; i el desmuntatge i la retirada de les lluminàries; senyals verticals; i mobiliari urbà. El projecte preveu la remodelació de tots els paviments interiors dels espais entre els carrers Pardo, del carrer de Can Ros i del carrer de Concepció Arenal. Es crearà un espai per a gossos, s’ampliarà l’espai dels jocs infantils entre la franja de 6 a 12 anys, i s’incrementarà l’arbrat i les zones verdes. Un cop finalitzades les obres a la plaça, també hi ha previst que s’executin millores a l’edifici del Canòdrom, com la incorporació d’un espai de cafeteria i la modificació de l’entrada
principal, així com la substitució dels tancaments actuals de l’escala exterior que milloraran la connectivitat de l’edifici amb l’entorn.

You may also like

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Ciutat