Les persones d’entre 36 i 64 anys ja podem demanar l’ajut per pagar el lloguer

A partir d’avui les persones d’entre 36 i 64 anys ja poden fer la sol·licitud per demanar l’ajuda per a poder pagar el lloguer del seu habitatge que concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’objectiu d’aquests ajusts del lloguer és poder ajudar a persones que no es troben en risc imminent d’exclusió, però que necessiten un ajut per poder seguir residint en l’habitatge on viuen de forma habitual. Per tant, una mesura per tal de prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos.

L’ajuda que doni la Generalitat a cada llogater dependrà de diversos, entre ells en funció dels ingressos del sol·licitant, la situació geogràfica de l’habitatge és a dir a quina ciutat o barri de Catalunya està ubicat, i amb uns topalls establerts com són un màxim 900 euros mensuals per habitatge i 450 per habitació, pel que fa a l’àmbit metropolità de Barcelona el topall és de; 650 euros, i de 350 per habitació,  a la resta de la demarcació de Barcelona.

Finalment, l’ajuda té un màxim de 200 € per persona i un mínim de 20 €. La partida pressupostària per dur a terme les ajudes és de 20 milions d’euros i es poden demanar de forma telemàtica a través d’internet.

You may also like

Comments are closed.

More in Ciutat