La nova Model serà un espai verd i d’equipaments

El Centre Penitenciari La Model començarà a transformar-se ben aviat en el que serà un nou espai verd i amb equipaments públics a l’Esquerra de l’Eixample.

Així doncs, el projecte per transformar l’antiga presó «Model, batega!» té com a objectiu transformar l’espai i obrir-lo a la ciutadania. En una primera fase es treballarà per adequar diferents espais perquè tinguin cabuda un nou institut-escola, un poliesportiu i l’espai i memorial. Així doncs, ja es podrà començar a i iniciar la redacció dels projectes dels primers equipaments, amb una dotació prevista de 2 M€ per fer aquests encàrrecs.

Com serà la nova Model?

Però per a dur a terme aquests canvis, caldrà fer algunes modificacions al Pla General Metropolità (MPGM) per tal que tot el recinte de la Model passi a estar qualificat d’equipament i zona lliure, i, per tant, es pugui donar compliment al conjunt d’equipaments públics previstos. A més dels equipaments públics esmentats anteriorment, la futura Model també tindrà espai per a l’habitatge social.

Infografia: Ajuntament de Barcelona

Però per tal de preservar l’essència i l’arquitectura de les diferents naus que conformen l’antiga presó, la transformació de l’espai ja planteja preservar el patrimoni i la memòria de l’antiga presó i promoure la seva transformació cap a una sostenabilitat. Això implica rehabilitar i preservar la volumetria dels edificis d’Administració, que dona al carrer d’Entença; el de Tallers, a Nicaragua, i l’estructura del panòptic, fent valdre les tres principals construccions de la Model sense incorporar nous elements constructius ni alterar el patrimoni actual.

L’edifici Tallers i el panòptic en aquest cas sí que s’ampliaran mitjançant cossos lleugers que evoquen les «galeries» de l’Eixample, establint una nova imatge i noves relacions entre l’interior i l’exterior. També es crearà un gran parc urbà que generi una nova percepció del lloc mantenint les traces de l’antiga tanca perimetral del recinte i que relligui els elements patrimonials.

Infografia: Ajuntament de Barcelona

Inici del projecte

Per a la redacció del projecte de la nova Model es té previst posar en marxa els concursos a principis d’any 2023 amb una dotació prevista de 2 milions d’euros. L’objectiu és que els projectes de la primera fase entrin en funcionament entre 2026 i 2027.

You may also like

Comments are closed.

More in Ciutat